Open Access Week

October 24 - 30, 2022 | Everywhere

Open science - Why and how

Event Details

Open science - Why and how

Time: October 25, 2016 from 1pm to 3pm
Country: Sweden
Website or Map: https://kib.ki.se/whatsup/eve…
Event Type: workshop
Organized By: Karolinska University Library
Latest Activity: Oct 24, 2016

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(Event held in Swedish)

Biblioteket bjuder in till ett öppet seminarium om Open Science (öppen vetenskap), det vill säga öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, forskningsdata och kod.

Tesen är att en stor öppenhet möjliggör bättre, snabbare och effektivare forskning, samt att forskningsresultat lättare kan reproduceras och verifieras. Detta seminarium är ett bidrag till Open Access-veckan 2016.

Programpunkter:

  • 13.00–14.00  Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer - open access (Anders Wändahl)
  • 14.00–15.00  Öppen tillgång till vetenskapliga data (Gustav Nilsonne)

Ingen föranmälan, bara att dyka upp!

Comment Wall

Organized by:

in partnership with our
Advisory Committee

Twitter Feed

All content subject to a Creative Commons Attribution 4.0 License unless specified differently by poster.   Created by Nick Shockey.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service