Open Access Week

October 23 - 29, 2023 | Everywhere

Norway common program: Nivå X: Berører nye publiseringsmodeller forskningskvaliteten? (webinar)

Event Details

Norway common program: Nivå X: Berører nye publiseringsmodeller forskningskvaliteten? (webinar)

Time: October 28, 2021 from 10am to 11:30am
Country: am
Website or Map: https://www.rd-alliance.org/g…
Event Type: webinar
Organized By: RDA in Norway
Latest Activity: Oct 5, 2021

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

As part of this year’s Open Access Week, several Norwegian academic libraries, together with RDA (Research Data Alliance) Norway, present a number of events with topics related to open publishing, open science and data sharing. All events are digital, and are open to anyone interested.
---

Med innføringen av forfatterbetaling for åpen publisering har det vokst frem nye publiseringsmodeller basert på rask fagfellevurdering og aggressive tidsfrister for alle involverte parter. Dette har ført til bekymring for om kvaliteten kan bli skadelidende, og danner bakgrunnen for innføringen av det nye nivå X i kanalregisteret. Nivå X skal fungere som et venterom for publiseringskanaler mens de vurderes ekstra grundig av fagrådene for inkludering i kanalregisteret.

Vidar Røeggen fra UHR redegjør for prinsippene bak Nivå X og hvordan den nye ordningen er innrettet i praksis. Henrik Karlstrøm fra NTNU følger opp med utdypende kommentarer og spørsmål rundt hva innføringen av et nytt nivå i kanalregisteret betyr for nåtidens og fremtidens kvalitetssikringssystemer.

Påmelding og mer informasjon: https://www.rd-alliance.org/group/rda-norway/event/webinar-niv%C3%A5-x-ber%C3%B8rer-nye-publiseringsmodeller-forskningskvaliteten

Comment Wall

Comment

RSVP for Norway common program: Nivå X: Berører nye publiseringsmodeller forskningskvaliteten? (webinar) to add comments!

Join Open Access Week

Attending (1)

Organized by:

in partnership with our
Advisory Committee

Twitter Feed

All content subject to a Creative Commons Attribution 4.0 License unless specified differently by poster.   Created by Nick Shockey.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service